BlankMapTurkeyProvinces

 

Hizmet Verdiğimiz İller

  • Mersin
  • Adana
  • Antalya
  • Karaman
  • Konya
  • Niğde
  • İstanbul
  • Kocaeli
  • Tekirdağ

    

Hizmet Talep Formu

services icon

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin...

services icon

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşverenler, çalışanlarının tehlikelere ve risklere karşı korunmaları için gerekli eğitim almalarını sağlar. Eğitimler, çalışanların...

services icon

Akdeniz OSGB

2010 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan firmamız kısa süre zarfında tiziz çalışma...

osgb

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (Osgb) Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.

İsgb Nedir? İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur.