İş Güvenliği Uzmanı

Computer learningİş yeri Güvenliği Uzmanı Hizmeti Detayları

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimler vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
 • Eğitim planı hazırlamak
 • İşverene, İş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetimine rapor sunmak
 • Risk değerlendirmesi yapmak
 • Acil durum planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik planı hazırlamak
 • İç yönetmelik hazırlamak
 • İş izni prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında ”Kaza Kök Sebep Analiz Formu” düzenlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • İş ekipmanları periyodik kontrollerini takip etmek