İş Yeri Hekimi Hizmeti

is-sagligiİş Yeri Hekimi Hizmeti Detayları

  • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
  • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
  • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile işçinin uyumunu sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
  • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmakKantin ,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları,duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
  • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak işyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
  • Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
  • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
  • Yıllık çalışma planı hazırlamak